Místopis – Statutární město Liberec

Charakteristika správního obvodu obce s rozšířenou působností Liberec – oficiální text Český statistický úřad

Správní obvod obce s rozšířenou působností Liberec zaujímá pomyslný střed Libereckého kraje, na severu hraničí se Spolkovou republikou Německo a s Polskem a na jihu se Středočeským krajem. Je charakteristický velkou členitostí terénu, ze severu na jeho území zasahují Jizerské hory, středem správního obvodu prochází Ještědský hřeben s nejvyšší horou Ještěd (1 012 m n. m.), který na severozápadě správního obvodu přechází v Lužické hory se svým druhým nejvyšším vrcholem Hvozdem (749 m n. m.). Na území kolem Hrádku nad Nisou a Chrastavy zasahuje tzv. Žitavská pánev vytvářející klima poněkud odlišné od ostatního území správního obvodu.

Svou rozlohou 578 km2 je druhým největším správním obvodem Libereckého kraje a zaujímá 18,3 % rozlohy kraje. Sídelní strukturu tvoří 28 obcí, z toho 7 měst. Nejmladší město Osečná opětovně získalo statut města 10. 10. 2006. Více než 46 % rozlohy správního obvodu připadá na zemědělskou půdu, lesy pak pokrývají necelých 41,7 % výměry.

Ve správním obvodu Liberec žilo k 31. 12. 2020 celkem 145 386 obyvatel, což představuje 32,9% podíl na počtu obyvatel Libereckého kraje.

Správní obvod obce s rozšířenou působností Liberec prošel v oblasti hospodářství během posledních desetiletí výraznými strukturálními změnami. Převážně průmyslový charakter oblasti zůstal zachován, ale mezi průmyslovými odvětvími došlo k silnému útlumu tradiční textilní výroby, což ve svém důsledku znamenalo uzavření i takových firem jako byla Textilana, a.s. Liberec. V současné době patří ve správním obvodu mezi nejvýznamnější průmyslové odvětví výroba kovodělných výrobků, strojů a zařízení, výrobků pro automobilový, textilní a plastikářský průmysl.

Správní obvod obce s rozšířenou působností Liberec má bohatou kulturně historickou tradici, která se odráží ve velkém množství stavebních, historických a kulturních památek. K institucím nadregionálního významu patří především Severočeské muzeum v Liberci, Podještědské muzeum v Českém Dubu, Muzeum hasičské techniky v Chrastavě, Výstava lidových betlémů v Kryštofově Údolí, Klášter a Oblastní galerie v Liberci. Při výčtu těchto památek a zařízení nelze opomenout Státní zámek Lemberk, hrady Grabštejn a Hamrštejn a také Liberecký zámek. Ke skvostům barokní architektury v Čechách patří chrám sv. Vavřince v Jablonném v Podještědí stavitele L. Hildebranta, kde jsou umístěny ostatky sv. Zdislavy. Významnými kulturními institucemi jsou dále Divadlo F. X. Šaldy se scénou Malého divadla a Naivní divadlo v Liberci, Zoologická a Botanická zahrada v Liberci.


Autor: Jan Široký 2 články
Býval jsem chvilku novinář a snad ze sentimentality ještě čas od času publikuji. Pokud mě chcete kontaktovat, volejte tel. č. 776 35 35 65. Když mám perný den, tak neberu neznámá telefonní čísla, tak je lepší nejdřív poslat SMS zprávu.

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď