Místopis (městské čtvrti, místní celky)

  • Charakteristika města Liberec

  • Místopis – Statutární město Liberec

  • Charakteristika města Liberec

    Město Liberec přináleželo do soudního okresu Liberec, mělo však vlastní zřízení, proto je uváděno zvláště. Při sčítání v roce 1921 žilo na tehdejším území města, které mělo rozlohu 616 hektarů, 34 985 obyvatel, z toho 1 965 cizozemců. K československé národnosti se hlásilo 14,8 % obyvatel, k německé 84,6 %.


  • Místopis – Statutární město Liberec

    Správní obvod obce s rozšířenou působností Liberec zaujímá pomyslný střed Libereckého kraje, na severu hraničí se Spolkovou republikou Německo a s Polskem a na jihu se Středočeským krajem. Je charakteristický velkou členitostí terénu, ze severu na jeho území zasahují Jizerské hory,