Obrázek není k dispozici

Charakteristika města Liberec

9. 11. 2000 Jan Široký 0

Město Liberec přináleželo do soudního okresu Liberec, mělo však vlastní zřízení, proto je uváděno zvláště. Při sčítání v roce 1921 žilo na tehdejším území města, které mělo rozlohu 616 hektarů, 34 985 obyvatel, z toho 1 965 cizozemců. K československé národnosti se hlásilo 14,8 % obyvatel, k německé 84,6 %.

Obrázek není k dispozici

Místopis – Statutární město Liberec

9. 11. 2000 Jan Široký 0

Správní obvod obce s rozšířenou působností Liberec zaujímá pomyslný střed Libereckého kraje, na severu hraničí se Spolkovou republikou Německo a s Polskem a na jihu se Středočeským krajem. Je charakteristický velkou členitostí terénu, ze severu na jeho území zasahují Jizerské hory,